Menu rozwijalne

Czynny żal - nie złożyłem PIT w terminie

Jeśli nie złożyłeś PIT w terminie, powinieneś jak najszybciej złożyć zaległe PIT-y i powołać się na tzw. czynny żal. Czynny żal - wzór Romuald Iksinki Marchlewska 10 66-400 Gorzów Wlkp Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego polegającego na nie złożeniu deklaracji w terminie (czynny żal) Na podstawie art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego zawiadamiam o popełnieniu przeze mnie czynu zabronionego polegającego na tym, że nie złożyłem deklaracji rocznej za rok 2015. Obowiązek ten dopełniam wraz ze złożeniem niniejszego zawiadomienia. Równocześnie oświadczam, że przy popełnieniu wyżej wymienionego czynu nie współdziałałem z innymi osobami. Niedotrzymanie ustawowych obowiązków jako podatnika wynikało z niedopatrzenia spowodowanego kłopotami w sferze rodzinnej - rozwodzę się, co jest dla mnie traumą. W związku z powyższym wnoszę o odstąpienie od stosowania sankcji przewidzianych w KKS. Z poważaniem

Nowa usługa - ulotki A5

Do naszej oferty wprowadziliśmy ulotki w formacie A5. Nasze ulotki tworzymy w oparciu o szablony. Możliwy jest także indywidualny projekt. 

Dzięki współpracy z jedną z najlepszych drukarni internetowych możemy Państwu zaoferować profesjonalnie wykonane ulotki drukowane na papierze o najwyższej jakości A5 o gramaturze 160 g/m w bardzo atrakcyjnych cenach. Wyróżnia nas to, że dojeżdżamy do klienta i dojazd ten jest bezpłatny.

Jak pozwać dłużnika - pozew o zapłatę zwrot długu

Jeśli dłużnik okazał się nieuczciwy, możesz dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Dzięki naszemu wzorowi pisma możesz pozwać dłużnika samodzielnie.

Co powinien zawierać pozew o zapłatę (zwrot długu).


 1. Data - jest ona bardzo ważna gdyż od niej będą się liczyć dodatkowe odsetki za opóźnienie zwrotu długu. 
 2. Wydział Sądu, w którym będzie toczyła się sprawa - informację tą możesz uzyskać telefonicznie w Sądzie.
 3. Imię i nazwisko, nr PESEL oraz jego adres zamieszkania. Jeśli powodów jest kilku, należy wymienić każdego z nich. Jeśli powodem jest firma, nie musisz podawać nazwy firmy ani adresu jej siedziby. Koniecznym jest jednak podanie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania właściciela. W przypadku spółki należy wymienić wszystkich wspólników. Kiedy adres jest nieznany lecz znaa jest skrytka pocztowa, podać należy nazwę miejscowości wraz z kodem pocztowym oraz numer skrzynki.
 4. Wnioski i żądania. Oprócz podstawowego wniosku o zwrot długu można zażądać obciążenia pozwanego kosztami procesu również w przypadku nieobecności powoda.
 5. Uzasadnienie - tutaj opisujemy szczegółowo okoliczności sprawy oraz powołujemy się na dowody. Zasada jest jedna. Im więcej dowodów tym lepiej, np. kopie pism, świadkowie
 6. Podpis - musi być własnoręczny i czytelny. 
 7. Spis załączników 
  1. opłata od pozwu (obecnie 5% wartości przedmiotu sporu)
  2. odpisy - kserokopie dla pozwanych i ich pełnomocników
 Wyżej wymienione części pozwu są obowiązkowe. Pominięcie któregokolwiek spowoduje wezwanie do uzupełnienia braków formalnych. Na ich dokonanie sąd zazwyczaj daje 7 dni. W przypadku gdy nie zdążysz, sąd może zwrócić pozew.


Wzór - pozew o zapłatę

Gorzów Wielkopolski 15.12.2015

                                                                                                     Sąd Rejonowy w Gorzowie
                                                                                                     Wydział I Cywilny
                                                                                                     ul. Mieszka I 22
                                                                                                     66-400 Gorzów Wlkp.
Powód: Agnieszka Iksińska, ul. Komputerowa 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Pesel: 2222222222
Pozwany: Sławomir Igrekowski, ul. Zmyślona 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Pesel:111111111111
Wartość przedmiotu sporu 2000zł

Pozew o zapłatę (zwrot długu)
     Wnoszę o:
 1. zasądzenie od pozwanego Sławomira Igrekowskego na rzecz powódki Agnieszki Iksińskeij kwoty 2000zł , wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia złożenia pozwu.
 2. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności
Uzasadnienie
 Dnia 03.01.2015 powódka pożyczyła pozwanemu kwotę 2000zł z przeznaczeniem na zakup pralki. Pozwany miał pieniądze zwrócić w ciągu 4 miesięcy. Do dnia dzisiejszego tego nie uczynił. 
Dowód:
 - umowa o pożyczkę spisana 03.01.2015
Powódka wielokrotnie prosiła o zwrot pieniędzy. Wysłała również pisma z wezwaniami do zapłaty.
Dowód:
- odpisy pism wzywających pozwanego do zwrotu długu.
- zeznanie powódki.
Przy podpisaniu umowy obecni byli świadkowie:
Gabriela Jakaśtam, zamieszkała w Gorzowie Wlkp, kod 66-400, przy ulicy Laptopowej 15 oraz Marek Jakiś, zam. w Gorzowie Wlkp, kod 66-400. przy ul. Laptopowej 20.
Dowód:
- zeznanie świadków
W związku z powyższym żądania powódki są uzasadnione.

                                                                                       Agnieszka Iksińska (czytelnie i własnoręcznie)
Spis załączników:
 1. opłata od pozwu
 2. umowa spisana z dłużnikiem
 3. odpisy pism wzywających do zpałaty
 4. odpis pozwu 

Zmiany w emeryturach 2017


Wniosek o wcześniejszą emeryturę będą mogły złożyć wszystkie osoby, które 1 października 2017 ukończą odpowiednio kobiety - 60 lat a mężczyźni - 65 lat. Na tym nie koniec zmian. Rząd wprowadził również jedne jedyne kryterium uprawniające do emerytury. Jest nim wiek osoby starającej się. Nie trzeba będzie mieć stażu pracy (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn), lecz w takim przypadku emerytura nie będzie podnoszona do kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Wniosek o emeryturę - termin

Wniosek o emeryturę będzie można złożyć miesiąc przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Potencjalny emeryt otrzyma wtedy wyliczenie emerytury przez ZUS. Nie jest to jednak związane z wypłatą. To będzie uzależnione od faktu czy nastąpi rozwiązanie umowy z pracodawcą. 

Dorabianie do wcześniejszej emerytury

Do wcześniejszej emerytury będzie można dorabiać bez ograniczeń. Jednak do wypłaty świadczenia konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą.

Emerytura, wybór czy konieczność?

Nie będzie przymusu przechodzenia na emeryturę. Taką decyzję podejmie sam zainteresowany.

Ochrona przedemerytalna

Obowiązywać będzie przez 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Oznacza to, że nie będzie można zwolnić z pracy 56-letniej kobiety i 61-letniego mężczyzny.


Obniżenie wieku emerytalnego likwiduje tzw. emerytury częściowe, jednak osoby którym dziś świadczenie jest wypłacane, będą je otrzymywać aż do ukończenia wieku emerytalnego. 
W przypadku emerytury pomostowej, będzie można przejść na emeryturę zwykłą po złożeniu wniosku w ZUS.

Opłacalność emerytury

Zła wiadomość to taka, że niestety osoby decydujące się na emeryturę w odpowiednim wieku będą otrzymywać niskie świadczenia. Na stronie ZUS zostanie przygotowany kalkulator emerytalny, który umożliwi sprawdzenie wysokości świadczenia.Zmiany w umowach śmieciowcych - nowa płaca minimalna za godzinę - umowa zlecenie

Już od pierwszego stycznia 2017 zmienia się stawka minimalna osób pracujących na mocy umowy zlecenia. Będzie ona wynosiła 13 zł brutto czyli około 11 zł na rękę. Pracodawcom niespełniającym tego kryterium będzie groziła kara PIP. Może ona wynieść nawet 30 tysięcy złotych.

Według zapowiedzi rządu to dopiero pierwszy krok w rewolucji, jaka czeka 1,5 miliona osób pracujących na umowie - zleceniu. Kolejnym krokiem ma być ozusowanie umów o dzieło. Miało by to dotyczyć składki emerytalnej. Przypominamy, że w tej chwili pracodawcy płacą pełny ZUS przy umowach zleceniach do wysokości najniższej pensji.


Wniosek do spółdzielni o rozłożenie na raty zaległości czynszowych

Kiedy popadniesz w finansowe tarapaty, nie załamuj się, tylko działaj. Piętrzące się stosy listów od windykacji, nachalne dzwonienie komórki. Niestety to coraz częstszy scenariusz wynikający z konsumpcyjnego trybu życia. Żyjemy ponad stan i co gorsza żyjemy najczęściej na kredyt. Dopóki zadłużenie jest spłacane nie ma tragedii, co jednak, kiedy zabraknie pieniędzy? Są sytuacje losowe na które nie mamy wpływu. Np. zamknięcie zakładu pracy, w którym pracują oboje małżonkowie. Najczęściej jest wtedy panika i ograniczenie wydatków. Statystycznie rzecz biorąc w pierwszej kolejności, opłaca się media takie jak prąd i gaz, a "oszczędności" i próbę przetrwania zaczyna nie płacąc czynszu. Po pewnym czasie jednak i Spółdzielnia upomni się o swoje. Najgorsze co można zrobić w takiej sytuacji to nie robić nic. Należy napisać do Spółdzielni do Spółdzielni prośbę o rozłożenie na raty zaległości z uzasadnieniem sytuacji.


Wniosek do Spółdzielni o rozłożenie na raty zaległości - druk do wypełnienia w formacie DOC

Dobra wiadomość jest taka, że większość spółdzielni przychylnie rozważa takie wnioski. W końcu lepiej dogadać się niż szarpać po sądach. Jeśli dalej masz problem z napisaniem odpowiedniego pisma, zgłoś się do mnie a na pewno Ci pomogę.

Wniosek do spółdzielni o zgodę na przeprowadzenie przewodu do licznika na klatce schodowej

Czas wiosny i lata to również czas remontów. Remont z kolei to okazja do wymiany przestarzałych kabli aluminiowych na nowe miedziane, czyli modernizacji instalacji elektrycznej. W dzisiejszym artykule przedstawię formalności jakich należy dopełnić wobec spółdzielni.

Pamiętajmy, że wymiany lub modernizacji instalacji elektrycznej może dokonać jedynie osoba posiadająca uprawnienia. Dobrze jest znaleźć fachowca, który zna obiekt przeznaczony do remontu i robił już taką instalację. 

Różne spółdzielnie różnie podchodzą do kwestii zwrotu środków za modernizację instalacji elektrycznej w domu. Zależy to od spółdzielni jak i tytułu prawnego do lokalu. Mieszkania własnościowe - koszt spada na właściciela, mieszkanie lokatorskie - wymiana kabli na koszt spółdzielni.

Bez względu na powyższe kwestie, należy spółdzielnię o modernizacji instalacji powiadomić, a nową instalację podpiąć do istniejącego licznika.

Tutaj należy wspomnieć, że WZL (Wewnętrzna Linia Zasilająca) łącząca skrzynkę bezpiecznikową w domu z licznikiem na klatce schodowej należy do spółdzielni mieszkaniowej i o to zgodę na jej wymianę należy się zwrócić do spółdzielni.

Pobierz Wniosek o zgodę na wymianę WZL

     WNIOSEK O ZGODĘ NA WYMIANĘ WZL - WZÓR


…………………………………
imię i nazwisko / nazwa firmy
…………………………………
ulica
…………………………………
kod i miasto
                                                                                       …………………………………
                                                                                       Nazwa Spółdzielni
                                                                                   
                                                                                       …………………………………
                                                                                       ulica

                                                                                       …………………………………
                                                                                       kod i miasto

Dotyczy: planowanej modernizacji instalacji elektrycznej 
       Proszę o zgodę na poprowadzenie starego, przestarzałego przewodu od zmodernizowanej instalacji elektrycznej z mojego mieszkania do licznika, który znajduje się na klatce schodowej (WLZ- wewnętrzna linia zasilająca).

Uzasadnienie:
          W związku z niebezpieczeństwem spalenia mieszkania ze względu na przestarzałą aluminiową instalację elektryczną, zmuszona jestem dokonać modernizacji tejże. Licznik energii elektrycznej znajduje się na klatce schodowej. Z moją instalacją łączy go WZL (wewnętrzna linia zasilająca), która też jest aluminiowa, dlatego wydaje się słusznym wymiana jej przy okazji modernizacji instalacji elektrycznej w moim mieszkaniu. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

………………………………                                                        …………………………………
miejscowość i data                                                                          czytelny podpis

Szukaj na tym blogu