Menu rozwijalne

Jak napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie

Żeby rozwód mógł być orzeczony konieczny jest zupełny i trwały rozkład pożycia.

Rozwód definitywnie kończy małżeństwo. Oznacza to, że nie ma już widoków na pogodzenie małżonków. Dokładne różnice między separacją a rozwodem zostały opisane tutaj

Pozew o rozwód - rodzaje pozwów

Są dwa rodzaje orzekania rozwodowego - bez orzekania o winie i z orzeczeniem o winie. Oba rodzaje pozwów różnią się złożonością pożycia małżonków no i stopniem ich skłócenia. W praktyce wygląda to tak, że im mniej skłóceni małżonkowie, tym szybciej można uzyskać rozwód. Najmniej skomplikowane są sprawy kiedy nie ma dzieci, wspólnych interesów, kredytów itp. Można się wtedy rozstać w miarę "bezboleśnie", a wręcz przy pierwszej rozprawie. Nie ma co prawda w instytucji sądownictwa takiego określenia jak "zgodny wniosek o rozwód". Z wnioskiem takim występuje zawsze jedna strona, druga natomiast na sprawie się na ten wniosek godzi lub nie.

Gdzie złożyć pozew o rozwód

Pozew o rozwód składamy jest do Sądu Okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania.

Żeby napisać pozew o rozwód nie trzeba być adwokatem. Wystarczy komputer, edytor tekstu i drukarka.

Jak każdy dokument pozew rozwodowy złożony jest z kilku części:
Na samej górze umieszczane jest miejsce pisania pozwu wraz z datą.
Druga część to dane powoda/powódki i jej dane adresowe, oraz dane strony pozwanej.
Potem jest część wnioskowa.
Czwarta część to uzasadnienie pozwu.
Na koniec podpis powoda / powódki (czyli osoby która wniosek składa)
Spis załączników.


Do pozwu należy dołączyć opłatę w wysokości 600zł (koszty te można podzielić między małżonków) lub wniosek o zwolnienie z opłat sądowych.

Bezpłatny wzór przykładowego pozwu o rozwód bez orzekania o winie znajdziesz tutaj

Dokument składasz w trzech egzemplarzach wraz z załącznikami.

Możesz również zlecić napisanie pozwu.

Klienci z Gorzowa Wlkp. i okolic umawiani są na spotkanie, na którym pisany jest pozew.
Klienci z pozostałej części kraju mają możliwość załatwienia sprawy pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej .

Zlecenia przyjmuję pod numerem tel. 508290582. Przygotuj: numer aktu małżeństwa, datę zawarcia małżeństwa, adresy zamieszkania stron.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Szukaj na tym blogu