Menu rozwijalne

Wniosek o opiekę nad dzieckiem do lat 14

Opieka nad dzieckiem do lat 14


Komu przysługuje opieka nad dzieckiem


Opieka nad dzieckiem przysługuje pracownicy lub pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, przy czym nie ma znaczenia, czy jest to praca na cały etat czy tylko na część etatu. Opiekę nad dzieckiem może wykorzystać jeden z rodziców w wymiarze 2 dni w roku, lub też każde z rodziców po 1 dniu.

Opieka nad dzieckiem przysługuje nie tylko rodzicom. Mogą się o nią ubiegać również opiekunowie prawni dziecka oraz rodzice zastępczy. Reasumując opieka przysługuje podczas opieki nad dzieckiem:

-własnym;
-adoptowanym;
-wychowywanym w ramach rodziny zastępczej

Niestety opieka przysługuje wyłącznie w wymiarze 2 dni bez względu na to, ile dzieci jest pod opieką. Czy jedno, czy sześcioro, wymiar opieki zawsze jest ten sam.

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2.05.1986 pracownik winien złożyć u pracodawcy oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z przysługujących uprawnień wynikających z art. 188 Kodeksu Pracy

Pobierz wzór oświadczenia opieki nad dzieckiem

Wniosek o opiekę nad dzieckiem

Wniosek o zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem winno być złożone w formie pisemnej. Na wniosku należy podać swoje dane, oznaczenie pracodawcy, oraz okres w jakim opieka będzie wykorzystana. Nie trzeba przy tym uzasadniać ani udowadniać konieczności faktycznej opieki nad dzieckiem.

Pobierz wniosek o opiekę nad dzieckiem

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Szukaj na tym blogu