Menu rozwijalne

Podanie o zapomogę do zakładu pracy

Prawo do zapomogi z zakładu pracy


Prawo do zapomogi z zakładu pracy ma pracownik zakładu, w którym funkcjonuje Komisja Socjalna. Warunkiem otrzymania zapomogi jest zła sytuacja materialna pracownika związana z sytuacją losową np. wypadkiem, nagłą chorobą, utratą pracy współmałżonka.

Wniosek o zapomogę powinien być skierowany właśnie do tej komisji.

Wniosek powinien zawierać: Dane pracownika, nazwę zakładu pracy do którego kierowany jest wniosek, opis sytuacji pracownika, zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku, oraz zestawienie wydatków.

Wzór podania o zapomogę do zakładu pracy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Szukaj na tym blogu