Menu rozwijalne

Pomoc finansowa z Opieki Społecznej - kryterium dochodowe

Komu przysługuje zasiłek z Opieki Społecznej

Prawo do korzystania z pomocy Opieki Społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają tzw. kryterium dochodowe.
Od października 2006 kryterium dochodowe wynosi - 351zł dla osoby pozostającej w gospodarstwie domowym, 477 dla osoby samotnie gospodarującej. Niestety mimo wielokrotnych podwyżek cen i inflacji kryterium dochodowe od 6 lat pozostaje niezmienione.

Są cztery podstawowe świadczenia pieniężne, o które możesz się starać:
  • zasiłek stały;
  • zasiłek okresowy;
  • zasiłek celowy; 
  • zasiłek celowy specjalny.
Oprócz tego istnieje program rządowe realizowany przez Ośrodki Pomocy Społecznej tzw. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" gdzie podstawą udzielenia pomocy jest 150% kryterium dochodowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Szukaj na tym blogu